Jak si poradit s asteroidem Apophis? Řešením je „gravitační traktor“

V pátek 13. dubna 2029 ve 4.36 ráno greenwichského času protne planetka Apophis oběžnou dráhu Měsíce a přiblíží se k Zemi na vzdálenost 38 tisíc kilometrů. Není vyloučeno, že přesně o sedm let později do Země narazí. K tomu dojde v případě, že se v dubnu 2029 dostane při průletu do gravitační „klíčové dírky", pásu širokého jeden kilometr, kdy zemská gravitace definitivně ovlivní její dráhu. [pullquote_right]Pokud dopadne na Zemi - a padalo by rychlostí 16 km/s - bude to, jako kdyby na ni dopadlo 65 tisíc atomových bomb.[/pullquote_right] „Těleso o hmotnosti 50 miliónů tun a s průměrem 320 metrů by představovalo skutečnou hrozbu. Pokud dopadne na Zemi - a padalo by rychlostí 16 km/s - bude to, jako kdyby na ni dopadlo 65 tisíc atomových bomb," upozornil šéf ruského Státního astronomického institutu Michail Prochorov. Jeho kolegové začali hledat způsoby, jak možné apokalypse zabránit. Uvažovalo se o instalaci raketového motoru na povrch Apophisu, jiní navrhovali čelní náraz, další jadernou nálož - to vše s cílem odklonit asteroid z potenciálně nebezpečné dráhy. Podle názoru některých odborníků nemají tyto plány šanci uspět, protože planetka je příliš velká. Řešením by ale mohl být tzv. gravitační traktor. Ten by se navedl do blízkosti Apophisu, ale na jeho povrch nedosedne – pouze se ho působením vlastní gravitace pokusí vychýlit z dráhy. Pokud se o něco takového nepokusíme, těleso se může 13. 4. 2036 srazit se Zemí. Podle současných propočtů by k tomu došlo v 50km pásu, který vede přes Rusko, Jižní Ameriku a Atlantský oceán. Jestliže Apophis spadne do obydlené oblasti, půjde o katastrofu nevídaných rozměrů. I v případě, že dopadne do oceánu, půjde o zničující úder. Impakt vytvoří 3 km hluboký a 8 km široký kráter, ze kterého se do všech směrů začnou šířit 20 m vysoké vlny tsunami. Ty pak smetou všechna pobřežní města, která jim budou stát v cestě. Nepřítele je třeba poznat „tváří v tvář", dokud je čas. Rusové proto navrhují vyslat k Apophisu gravitační traktor už v roce 2020. Zdroj: utro.ru