Kdo vymazal originální záznam prvního přistání na Měsíci a proč?

Astronauté Neil Armstrong a Edwin Aldrin umístili v roce 1969 na měsíčním povrchu kameru, která dokumentovala jejich pobyt. Ta zůstala v Moři klidu dodnes. V roce 2009 se zjistilo, že značné množství materiálu, který kamera odeslala na Zem, někam zmizelo. Vesmírná agentura NASA zorganizovala rozsáhlou pátrací akci, ale bez úspěchu. Protože formát přenášeného videosignálu nebyl kompatibilní s technikou využívanou TV společnostmi, musela NASA jednotlivé sekvence před televizním vysíláním upravovat. Kvůli zkreslení, ke kterému během konverzi videa docházelo, pak milióny diváků na celém světě viděly tmavé a zrnité záběry. Mnozí specialisté přitom tvrdí, že videotechnika poslaná na Měsíc k dokumentaci tak významné události, jakou bylo přistání prvního člověka, byla ve skutečnosti mnohem kvalitnější. Patří k nim mj. Stan Lebar a Dick Nafzger, kteří spolupracovali se společností Westinghouse Electric Corporation při dekódování signálu z měsíční kamery. Ti (a spolu s nimi i mnozí jiní) také nedokážou pochopit, jak je možné, že se originální obrazový záznam ztratil a jsou přesvědčeni, že 35mm filmové pásy, na které se zaznamenávaly materiály z mise Apollo 11, byly zničeny záměrně.

NASA neměla na nový magnetický pás?

To, že originální záznam přistání na Měsíci byl v 70. a 80. letech magneticky vymazán a pásky se z úsporných důvodů použily pro další účely, přiznali v roce 2009 i zástupci NASA. Při příležitosti 40. výročí přistání člověka na Měsíci se tak kvůli digitálnímu zrestaurování videozáznamů musely využít jiné zdroje, například archiv TV stanice CBS News či záznam z National Records Center. [caption id="attachment_6162" align="alignright" width="307" caption="Mnozí specialisté přitom tvrdí, že videotechnika poslaná na Měsíc k dokumentaci tak významné události, jakou bylo přistání prvního člověka, byla ve skutečnosti mnohem kvalitnější."][/caption] Vysvětlení NASA, že k vymazání pásek došlo „omylem“, je podle Lebara a Nafzgera naprosto absurdní. Že by vesmírná agentura s miliardovým rozpočtem, která dokázala vyslat člověka na Měsíc a připravila i řadu dalších významných vědeckých projektů, neměla peníze na nový magnetický pás? Takže musela přemazat zrovna záznam události světového významu? „Nechce se tomu věřit,“ řekl Lebar. „Ale všechno nasvědčuje tomu, že originální nahrávka skutečně neexistuje. Nezbývá než se s touto skutečností smířit.“ Před časem se objevily další dokumenty, ze kterých vyplynulo, že kromě 35mm pásu se v rámci výzkumného projektu Laboratoře aplikované fyziky (Applied Physics Laboratory, APL) na Měsíci užíval i 70mm film. „Byl to nečekaný zázrak,“ řekl Lebar. „Protože šlo o unikátní formát, neměl být problém tento záznam vystopovat a identifkovat.“ Lebarovi se podařilo kontaktovat člověka z APL, který mu přinesl několik neoznačených pásů daného formátu, ale jak se ukázalo, i ty byly čisté. Opět nešťastná náhoda, nebo záměr? Těžko říct…