Lidé nemohou letět na Mars

Následky pilotovaného letu na Mars nemohou astronauti přežít. „Dálkové cesty do vesmíru bychom měli přehodnotit,“ upozornil ředitel Ústavu kosmických výzkumů při Ruské akademii věd Lev Zeljonyj. „Nemůžeme poslat lidi na Mars. Takový let by přežili snad jen jedinci, kteří by vyrostli v černobylském reaktoru. Všechny ostatní zabije silné kosmické záření.“ Život na Zemi před tímto smrtonosným zářením chrání magnetické pole a atmosféra. Astronauti ve vesmíru a posléze i na Marsu možnost takové ochrany nemají. Částečně jim sice pomáhá skafandr, ale částice záření jím mohou prostoupit bez větších problémů. Kolonizace Marsu je tak zcela vyloučena. Protony z kosmického záření způsobují dvakrát větší poškození lidské DNA, než se původně předpokládalo, a astronautům hrozí v lepším případě nenávratné genetické změny. „Vystavení člověka úrovni záření podobné té, jež by byla během mise na Mars, vyvolá nežádoucí fyziologické a neurologické změny. Vysuší například střevní výstelku a znemožní trávicí procesy v organismu. Urychlí také změny v mozku spojené s Alzheimerovou chorobou,“  upozornili už před časem i další vědci. Pravděpodobnější ale je, že astronauti cestu vůbec nepřežijí a zabije je nemoc z ozáření. „Se současnými technologiemi je návštěva lidské posádky na Marsu zcela vyloučena,“ dodává Zeljonyj. Vezmou si tato varování k srdci tvůrci projektu Mars One, kteří chtějí začít s osídlováním Marsu už v roce 2023? „V daném případě není euforie na místě,“ soudí vědec. Zdroj: planeta.moy.su