Podle vědců může na Marsu opravdu existovat život

Na rudé planetě mohou být primitivní organismy schopné přežít extrémní výkyvy teplot. Soudí tak vědci, kteří stále řeší záhadu, kde se mohl v atmosféře Marsu vzít metan. Tento plyn objevily sondy na jeho oběžné dráze a potvrdila ho i astronomická pozorování ze Země. Protože tento plyn se vlivem ultrafialového záření rychle odbourává, je zřejmé, že na planetě musí být nějaký jeho původce. Možná geologický, možná biologický. Ten by byl ale ukryt hluboko pod jeho povrchem. Problematikou se zabývají mimo jiné i odborníci z univerzity v Arkansasu. „Povrchová teplota na Marsu kolísá ve velkém rozmezí. Nejsou výjimkou dny, kdy se zde pohybuje v rozmezí od – 90 Co až po + 27 Co,“ uvedla členka výzkumného týmu Rebecca Mickol. „Pokud na Marsu nějaký život existuje i nyní, je to ten, který je schopen v těchto teplotách přežít.“ Během výzkumu testovala metanogeny společně s jejich marťanskými „bratranci“ a zjistila, že dva mikroorganismy, Methanothermobacter wolfeii a Methanobacterium formicicum, by náročné podmínky na rudé planetě přežily. „Je tedy možné, že pod povrchem tyto mikroorganismy existují,“ soudí vědkyně. „Nízké teploty na Marsu sice brzdí jejich růst, ale jsou životaschopné.“ Neboli jsou schopny přežít zmrazení a opětovné rozmrazení. Extrémofilní organismy dokážou žít bez přísunu světla a kyslíku, ale také v mimořádně kyselém nebo jiném extrémně agresivním prostředí. Také některé satelitní snímky Marsu ukazují oblasti, které podle některých vědců svědčí o přítomnosti biologického života. Jsou na nich vidět písečné duny v polárních oblastech, na kterých se pravidelně objevují a mizí tmavé skvrny. Zdroj: news.discovery.com