Ptáci z Černobylu mají malý mozek

Ptáci obývající oblast zasaženou výbuchem Čerobylské jaderné elektrárny mají v průměru o 5 % menší mozek, než je obvyklé. Zjistil to tým vědců z Norska, Francie a USA, kteří zkoumali vliv radiace na přírodu v okolí Černobylu. Anomálii našli u 550 ptáků 48 různých druhů, které pochytali do sítí v osmi lesích v blízkosti havarované elektrárny. Vývojová vada je nejmarkantnější mezi jedinci ve stáří do jednoho roku. V oblasti přitom hnízdí mnohé cenné druhy, například jeřábi, čápi černí či orlovci říční. Vědci se domnívají, že kvůli nedovyvinutému mozku mnoho ptáků umírá ještě v embryonální fázi. Někteří soudí, že vysoká radiace vyvolává u ptáků oxidační stres, se kterým bojují za využití všech vlastních antioxidantů. Stejný vědecký tým upozornil už loni, že v oblasti se snižuje i počet druhů savců a hmyzu. Ptáci kolem Černobylu tak strádají i nedostatkem hmyzu. Zdroj: BBC