Když lidstvo žilo v říši ledu…

Od pádu nacistického Německa uplynulo už bezmála 70 let. Možná ale tuto nejtragičtější kapitolu evropských dějin stále vnímáme ze špatného zorného úhlu. Hitler a jeho muži nebyli jen šílenci, kteří chtěli uchvátit do své moci celý svět. To by bylo příliš jednoduché. Své strašlivé skutky většina z nich páchala ve jménu jedné dnes už zapomenuté vědecké, či spíše „pavědecké“ teorie.

Když lidstvo žilo v říši ledu… Read More