Byl Apollonius z Tyany pravý Ježíš Kristus?

Žil ve stejné době jako hlavní hrdina Nového zákona, podobně uvažoval, odmítal pohanská náboženství a měl kolem sebe učedníky. Podle některých názorů byl nejen Ježíšovým současníkem, ale dokonce tím, kdo tvůrce novozákonních příběhů inspiroval a podle něj Ježíšovu postavu vytvořili. To alespoň tvrdí ti badatelé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Ježíš ve skutečnosti nikdy neexistoval.

Byl Apollonius z Tyany pravý Ježíš Kristus? Read More