Odhalíme konečně jedno starověké mystérium?

V hodinách dějepisu jsme nabyli dojmu, že staří Řekové a Římané měli poměrně jednoduché náboženství, kdy hromovládný Zeus či mocný Jupiter vládli nejen lidem, ale také svým podřízeným božským kolegům. Během antických dob ale vznikla řada kultů, jejichž podrobnější studium člověku odhalí, že náboženské představy našich dávných předků nebyly zdaleka tak přímočaré.

Odhalíme konečně jedno starověké mystérium? Read More