kolonie terejů

Překvapení na konci světa

Leží u severozápadních břehů Skotska a patří k těm nejvíce nehostinným oblastem severu Evropy. Hebridské souostroví je převážně skalnaté a bičované nápory studeného větru. A přibližně 65 kilometrů západně od Vnějších Hebrid se nachází dnes už v podstatě opuštěné souostroví St. Kilda. Boreray, jeden z jeho...