krádeže

I starověk měl své Viktory Kožené...

Zůstaly po nich dodnes viditelné stopy. Jejich oppida, jakási opevněná města, se nacházejí na různých místech Čech. Do zdejších krajů přinesli hrnčířský kruh a svébytnou civilizaci a kulturu. A patří mezi naše genetické předky stejnou měrou jako Germáni nebo Slované. Ano, řeč je o Keltech. Na našem území žil...