meltdown

„Meltdown“ v elektrárně Fukušima-1

Termínem „meltdown“ se označuje tavení aktivní zóny reaktoru. Za dobu existence jaderných elektráren k tomu došlo zatím dvakrát – v černobylské elektrárně v roce 1986 a v americké Three Mile Island v roce 1979. Teď tu máme třetí případ. Japonci přiznali, že v havarovaném reaktoru číslo 1 dochází k tavení...