Samota jako nakažlivá nemoc?

Američtí vědci dospěli k pozoruhodnému závěru – podle nich osamělost funguje jako nakažlivá nemoc a může se přenášet z člověka na člověka. Pokud jste v pravidelném kontaktu s osamělým člověkem, možnost, že nakonec zůstanete také sám (sama), se zvyšuje o 50 %. A pokud jsou osamělí přátelé vašich přátel, pravděpodobnost „onemocnění“ se zvyšuje o 25 %.

Samota jako nakažlivá nemoc? Read More