speciální algoritmus

Jak by zněly letokruhy, kdyby je bylo možné přehrát jako gramodesku?

Letokruhy nám poskytují informace o stáří stromů a o prostředí, ve kterém rostly – mj. o množství srážek, nemocích nebo lesních požárech. Světlejší kruhy indikují rychlý růst, zatímco ty tmavší jeho zpomalení. Řezy stromů nejsou jednotné, ale všechny dokážou podrobně popsat jejich historii. Bartholomäus...