Záhadné artefakty

Záhadné artefakty. Kdo je tu zanechal?

Člověk se na Zemi objevil před 250 tisíci lety a artefakty, které nacházejí archeologové, potvrzují, že lidská civilizace se postupně rozvíjela od jednoduchého ke složitému. Existují ale i nálezy, které jsou v rozporu s obecně přijímanými poznatky, a v dané dějinné epoše nemají co dělat. Možná je vytvořila...