Vakovlk tasmánský – honba za přízrakem pokračuje

Je tomu bezmála už 80 let, co v zoologické zahradě v Hobartu, hlavním městě Tasmánie, uhynul údajně poslední vakovlk tasmánský, kterému se také někdy říká tasmánský tygr (kvůli pruhům na těle). Vakovlk byl masožravý vačnatec, který původně obýval i Austrálii a Novou Guineu. Ale během 19. století jeho stavy značně prořídly a Tasmánie se stala posledním místem, kde několik jedinců přežívalo i v první třetině minulého století. [pullquote_right]Neexistují sice fotografická svědectví a honba za tímto přízračným zvířetem se tak trochu podobá honbě za yettim, ale jak se ukazuje, těmto pověstem věří i někteří vědci.[/pullquote_right] Jenže i tam už pro něj nakonec nebylo místo a v současnosti si můžeme prohlédnout tuto v podstatě fosilii (nejbližší příbuzní vakovlků žili v miocénu, tedy v nejdelším období třetihor) na fotografiích, případně v některém ze světových muzeí, které uchovává dnes již značně „opelichané“ vycpaniny. Nicméně už od chvíle, kdy v hobartské Zoo uhynul poslední „oficiální“ vakovlk jménem Benjamin, se čas od času objeví zprávy, že někdo zahlédl na Tasmánii živý exemplář tohoto druhu. Neexistují sice fotografická svědectví a honba za tímto přízračným zvířetem se tak trochu podobá honbě za yettim, ale jak se ukazuje, těmto pověstem věří i někteří vědci. Podobné zprávy se znovu objevily i poměrně nedávno, což nenechalo chladnými dr. Chrise Clarka a Richarda Freemana, kteří už v minulostí podnikli několik expedic, jež hledaly tajemná zvířata, například obří anakondu v Africe. Oni i jejich kolegové hodlají pročesat na Tasmánii všechny lokality, kde se vakovlk v minulosti vyskytoval. Médiím oba muži vzkázali, že věří svědectví obyvatel ostrova a vůbec je neznepokojuje, že nikdo z nich nebyl schopen doložit svůj zážitek fotodokumentací. Tasmánský tygr je údajně velmi plachý, a než prý stačíte vytáhnout fotoaparát nebo mobil, je pryč. Nicméně člověk si nemůže nepoložit otázku, jestli by peníze na hledání tvora, který už několik desítek let nejspíš vůbec nežije, nebyly užitečnější při ochraně nějakého živočicha, který je tu ještě mezi námi…