Vědci stále netuší, proč Mars přišel o svou atmosféru

Proč je Mars nyní chladný a suchý? V dávných dobách byla rudá planeta vlhká a teplá. Měla také hustou atmosféru a na jejím povrchu se vyskytovala kapalná voda, která tvořila i oceány a jezera. Tím byly splněny i základní podmínky umožňující vznik primitivního života. Z nějakého důvodu ale velká část marsovské atmosféry unikla do vesmíru a příčina není dosud uspokojivě vysvětlena. Jedna z teorií předpokládá, že k tomuto jevu došlo v důsledku ztráty magnetického pole. Rudá planeta tak byla po milióny let vystavena silnému slunečnímu záření, které postupně rozfoukalo horní vrstvy atmosféry, až z ní zbylo pouhé torzo. Ostatně část své atmosféry ztrácí Mars v důsledku slunečního větru i nyní. Jde ale o nárazové ztráty, které souvisí s událostmi na Slunci zvanými CIRs (Corotating Interaction Regions). K těm dochází, když oblasti rychlého slunečního větru narazí na pomalejší sluneční vítr. Vznikne tak vysokotlaký puls, který odnese pryč částice z horní vrstvy marsovské atmosféry. Další hypotéza předpokládá, že hlavní příčinou ztráty atmosféry bylo zklidnění sopečné činnosti na rudé planetě. Vulkanická aktivita zde dosáhla vrcholu před 3 mld. až 3,5 mld. let a poté se oxid uhličitý přestal vracet zpět do atmosféry a mizel z ní, čímž atmosféra chladla a ubývalo z ní i vodních par. Je možné, že částice atmosféry unikají z Marsu i vlivem nízké gravitace. Mars má oproti Zemi zhruba třetinovou gravitaci, takže z horních vrstev unikají částice plynů mnohem rychleji než v případě hmotnější Země. Podle některých teorií mohla ztrátu atmosféry způsobit i srážka planety s jiným kosmickým tělesem. Více světla do celé problematiky by měla přinést mise MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission) americké NASA, jejíž start je naplánován v termínu od 18. listopadu do 7. prosince 2013. Orbitální sonda s osmi senzory, která se na oběžnou dráhu Marsu dostane v polovině září 2014, je navržena tak, aby přímo studovala jeho atmosféru a analyzovala vzory z jejích horních vrstev. Bude také zkoumat vliv Slunce na Mars i jeho magnetické pole a ionosféru. Zdroj: oko-planet.su