Záhadné útvary na planetce Vesta

Detailní snímky, které pořídila sonda Dawn mapující povrch planetky Vesta, jsou plné překvapení. S průměrem 530 km je Vesta největším asteroidem ve vnitřní části hlavního pásu planetek. Astronomové také doufají, že mise Dawn objasní, proč se od Vesty odráží až 40 % slunečního světla a je tak nejjasnějším tělesem v pásu planetek. Podrobné znalosti o jejím vzhledu včetně rozlišení povrchových útvarů přinesl Hubbleův teleskop. NASA se chce nyní soustředit zejména na výzkum jižního pólu Vesty, kde je obrovský kráter hluboký 12 kilometrů a široký 458 kilometrů. Astronomové soudí, že mnohé meteority objevené na Zemi jsou úlomky jakéhosi vesmírného tělesa, které se s Vestou srazilo. Kráter, který sonda zkoumá, by měl být pozůstatkem této srážky. Jenže snímky, které jsou nyní k dispozici, dokládají, že kráter nevypadá jako typické místo po dopadu nějakého tělesa – stěna z vyvržených hornin tvoří jen polovinu jeho obvodu a ve středu kráteru není kónická vyvýšenina, ale jen jakýsi zaoblený pahorek. Záhadou je také série jakýchsi dlouhých úžlabin v okolí rovníku Vesty. Podobné útvary nebyly pozorovány na žádném jiném kosmickém tělese. Jakým způsobem vznikly, zatím není známo.  Podle zástupce NASA Chrise Russela bude možné „hlavolam“ řešit v říjnu, až sonda sníží letovou výšku a usadí se na nové oběžné dráze, odkud bude schopna pořizovat detailnější snímky. Další zajímavý útvar objevili astronomové, když analyzovali vůbec první snímky pořízené 3. srpna. Všimli si jakéhosi „sněhuláka“ – tří kráterů ležících v řadě za sebou v sestupné velikosti. Vstup sondy na oběžnou dráhu kolem Vesty označují astronomové za "neuvěřitelný milník bádání". NASA do roku 2025 plánuje vyslání kosmonautů k nějaké z planetek a mise Dawn pro tento projekt shromažďuje klíčové údaje.