Zemi ohrožují asteroidy. Proč není možné vypočítat přesně jejich trajektorii?

Hrozí Zemi srážka s asteroidem? Podle vědců z univerzity v Tennessee je toto riziko poměrně vysoké. V této souvislosti zároveň poukazují na fakt, že přesný výpočet dráhy potenciálně nebezpečného tělesa je velmi složitý z důvodů Jarkovského jevu. Jde o změnu dráhy planetky či jádra komety v důsledku zpožděného vyzařování tepelného záření z povrchu tělesa na jeho noční straně poté, co bylo na denní straně zahřáto Sluncem. Toto nerovnoměrné tepelné vyzařování způsobuje velejemnou akceleraci v pohybu tělesa a tedy změny v jeho dráze. Efekt byl definitivně potvrzen u planetky Golevka, jejíž dráha byla pozorována radarem v letech 1991, 1995, 1999 a 2003. Za oněch 12 let způsobila ona malá síla posun v její dráze o 15 km. Vliv Jarkovského jevu byl za tak krátkou dobu sice nepatrný, ale v měřítku desítek miliónů let může mít na dráhu tělesa obrovský vliv. „Pochopení této síly a její vliv na planetky jsou pro nás velmi důležité. Jedině tak zjistíme, zda nám hrozí srážka s konkrétním tělesem,“ řekl Josh Emery z univerzity v Tennessee. Důležitý je podle něj také povrch potenciálně nebezpečného asteroidu – pokud ho tvoří pevný kámen, udrží teplo déle a tím se efekt tepelného vyzařování zvýší. Naproti tomu jestliže povrch tělesa tvoří prach a písek, bude chladnout mnohem rychleji, takže Jarkovského jev a tedy i změna dráhy budou méně patrné. Problém je v tom, že asteroidy nedělíme na „kamenné“ a „prachové“. Jarkovského jev je navíc tak malá veličina, že ho lze změřit jen stěží. Přitom při aktivní ochraně Země před nebezpečnými planetkami se musí brát v úvahu.  První misí, která bude zjišťovat odchylky v trajektorii planetky, bude OSIRIS-Rex. Stejnojmenná sonda se v roce 2016 vypraví k planetce 1999 RQ36 dlouhé 580 m, u které podle současných pozorování existuje pravděpodobnost 1 : 1800, že se v roce 2182 srazí se Zemí. Sonda k tělesu dolétne v roce 2020 a k Zemi se pak vrátí v roce 2023. Mise by měla přispět k vypracování budoucí strategie, jak nebezpečné planetky detekovat s dostatečným předstihem i s ohledem na Jarkovského jev. Zdroj: the-day-x.ru