Způsobí bludná planeta Nibiru konec světa?

[dropcap]P[/dropcap]odle předpovědi nedávno zesnulého amerického záhadologa Zecharii Sinchina hrozí Zemi zanedlouho srážka s tajemnou planetou Nibiru. Tu uvidí jako první coby malý svítící bod už na počátku příštího roku obyvatelé jižní polokoule. Na konci roku 2012 pak bude pozorovatelná i ze severní polokoule. To už ale dosáhne velikosti Slunce, jen nebude mít žlutou, ale červenou barvu. Klíčovým datem bude 14. únor 2013, kdy se Země bude nacházet v dráze mezi Nibiru a Sluncem – a vzhledem k mnoha okolnostem prý není vyloučeno, že do naší planety narazí. Pokud ale vše dobře dopadne, bludná planeta se od nás začne vzdalovat po 1. červenci 2014. I naprostého laika ovšem téměř ihned napadne jedna zásadní otázka: Jak to, že planetu velkou přinejmenším jako Země, ještě nikdo neviděl dalekohledy? Zvláště, když mnohem menší kosmická tělesa, například planetky, objeví astronomové i několik let před jejich maximálním přiblížením k Zemi? Odpověď je podle zastánců existence Nibiru velmi jednoduchá. Tato pozorování samozřejmě existují, ale světové velmoci je před veřejností tají proto, aby na Zemi nevznikla panika, a tím zhroucení všech stávajících struktur včetně mocenských. A uvádějí různé důkazy, jež mají existenci Nibiru podpořit. Například: Americký astronom Thomas C. van Flandern už v lednu 1981 napsal, že v naší sluneční soustavě musí být další, tehdy ještě desátá planeta. Vysvětloval tím nesrovnalosti v oběžné dráze Pluta. [pullquote_right]Britský vědec John Murray zase na základě propočtu odchylek v drahách třinácti komet v roce 1999 usoudil, že někde za Neptunem se musí nacházet nějaké dosud neznámé kosmické těleso.[/pullquote_right] Britský vědec John Murray zase na základě propočtu odchylek v drahách třinácti komet v roce 1999 usoudil, že někde za Neptunem se musí nacházet nějaké dosud neznámé kosmické těleso. Tato hypotetická „planeta X“ by měla být velká jako několik Jupiterů dohromady. Murrayovy závěry potvrdil na základě vlastní kontroly drah 82 komet i jeho americký kolega John Mates. Oba vědci se domnívají, že kromě planety může tímto tělesem X být i vyhaslá hvězda typu hnědý trpaslík. Pokud by se tento předpoklad potvrdil, znamenalo by to, že naše sluneční soustava je dvojhvězdná, ostatně jako většina takových systémů ve vesmíru. Existenci planety X (nebo Nibiru) se však dosud nepodařilo potvrdit žádným pozorováním, především proto, že i přes svou velikost září jen jako hvězdy sotva pozorovatelné lidským okem. Navíc se z našeho úhlu pohledu téměř nepohybuje. Podle dosavadních zpráv se prý Nibiru, o jejíž existenci měli informovat dokonce i Sumerové, vrací k Slunci jednou za 3600 let.  Soudí se, že mohla ovlivnit střídání teplejších a studenějších období na Zemi, způsobila zřejmě obrovská tání ledu a tsunami i vymírání živočichů. Pokud se znovu objeví, co s ní přijde tentokrát?  Budiž nám útěchou, že Sitchinovy fyzikální teorie a překlady sumerských textů vědci soustavně kritizují, a pokud by  ke srážce mělo v blízké době skutečně dojít, musela by být Nibiru ve vesmíru už viditelná. Zdroje: paranormal-news.ru, tech.ihned.cz