Japonsko zasáhla tisíciletá tsunami

Seismologové nyní našli důkaz, že v roce 869 n. l. zasáhla japonské Sendai tsunami stejné intenzity, jakou měla ta letošní z 11. března. Podle nich ke katastrofám takového rozsahu dochází v průměru jednou za 1000 let a lze proto hovořit o "tisícileté vlně". Při podmořských zemětřeseních nejsou vlny tsunami v této části Japonska ničím výjimečným. V 19. a 20. století zasáhlo ostrov několik "vodních stěn", ale takto mohutnou sílu měla pouze tsunami, ke které došlo při "joganské katastrofě" v roce 869. Tehdy tsunami pronikla až 4 km do vnitrozemí a způsobila rozsáhlé záplavy.
"Domníváme se, že tehdy šlo o vlnu stejného rozsahu, protože je jen těžko představitelné, že by v této části světa mohlo dojít ještě k většímu zemětřesení," uvedl pro BBC News seismolog Roger Musson.
O tom, že Japonsko letos zasáhla tisíciletá tsunami, svědčí nálezy, které v oblasti Sendai a Soma zkoumal tým profesora Minoury z Univerzity v Tohoku. V roce 869 se vlna rozlila až do čtyřkilometrové vzdálenosti od pobřeží, a co je ještě zajímavější - našly se zde i důkazy o tom, že během 3000 let zasáhly tuto oblast tři mimořádně devastující tsunami. Žádná země světa není připravena na zemětřesení tak dobře jako Japonsko. Jenže i to počítá s jejich maximální intenzitou do 7,5 stupně Richterovy škály. "Mezi velikostí zemětřesení a tsunami není přímá souvislost," upozorňuje expert na tsunami Hermann Fritz z georgijského Technologického institutu. "Záleží na tom, kde dojde ke zlomu. Jestliže je to na mořském dně, pak dojde k obrovskému zdvihovému objemu. Pokud je to pod povrchem Země a intenzita dosáhne například 7,2 stupně, k tsunami vůbec nedojde." Každá taková událost je podle něj jiná, a nedá se proto spoléhat jen na minulé zkušenosti. A to dokonce ani v Japonsku, které má sice se zemětřeseními dlouhé zkušenosti, ale jak vidno, ani ty nejsou dostatečně dlouhé. Zdroj: BBC