Může se opakovat silné zemětřesení v úžině mezi britským Doverem a francouzským Calais?

V jižní části Anglie a na severním pobřeží Francie jsou silná zemětřesení poměrně řídkým jevem. Nicméně 6. dubna 1580 došlo v Lamanšském průlivu (Doverské úžině) k neobvykle silnému zemětřesení, které je dodnes považováno za jednu z největších katastrof v historii jihovýchodní Anglie a severní Francie. Zkázu popsal například básník Gabriel Harvey (1545 – 1630) v dopise Edmundu Spencerovi. V tragédii Romeo a Julie ji ústy Juliiny chůvy zmínil i William Shakespeare (1564 – 1616) a je zřejmé, že katastrofu sám zažil. Hlavní otřesy trvaly čtvrt hodiny. Zničily velké množství budov i kostelů, popadaly komíny i chrámové zvony. Seismické vlny byly patrné i v Londýně, kde zřícená nemocniční střecha zabila dvě děti, ve Francii je pocítili až v Normandii a podle svědků „nábytek tančil“ i ve vzdálené Paříži. Po otřesech následovaly tsunami, popisované svědky jako neobvyklé záplavy, jež zalily města na pobřeží i okolní zemědělskou krajinu. Nejhůř dopadli námořníci a lidé, kteří se ten den plavili ve vodách průlivu. Mimořádně vysoké vlny potopily přinejmenším 30 anglických, francouzských i vlámských lodí. Svědkové, kteří katastrofu sledovali z pobřeží, popisovali vlny vyšší než lodní stožáry. Pasažéři, kteří přežili plavbu na rozbouřeném moři, vypovídali, že lodní kýl se několikrát zabořil až na dno. V místech, kde se plavili, byla přitom asi 20metrová hloubka. Velká voda zabila nejméně 120 lidí a stovky či tisíce hospodářských zvířat. Přesný počet mrtvých či zraněných dobové kroniky nezmiňují.  Angličtí puritáni měli jasno. Zemětřesení bylo dílem ďábla (v Londýně byla předtím otevřena divadelní scéna). [quote]Čtěte dále na ProcProto.cz: Tvrzení, že Zemi zničí zkázonosná zemětřesení, se nezakládají na pravdě[/quote] Ačkoli úžina je ze seismického hlediska považována za bezpečnou oblast, při stavbě Eurotunelu, který spojuje kontinent s Británií, bylo toto dávné zemětřesení bráno v potaz. Geologové zjistili, že jeho epicentrum bylo v hloubce 25 km pod úžinou a soudí, že ho vyvolala periodická tektonická činnost. Podle současných měření měly otřesy v roce 1580 sílu 5,3 až 5,9 stupně. V Doverské úžině k takové mimořádné události dochází v průměru jednou za 200 let – předtím zde zaznamenali silné zemětřesení v roce 1382. Lamanšský průliv či Doverská úžina spojuje Francii s Anglií, konkrétně Severní moře s průlivem La Manche. Minimální šíře úžiny je 33 km, maximální hloubka do 63 m. Během jasných dnů je možno pozorovat pobřeží na druhé straně s budovami pouhým okem, bez použití dalekohledu. Pod úžinou vede Eurotunel, který spojuje britské ostrovy s pevninou. Zdroj: tainy.net