Kde najdete švédské Stonehenge

Švédové mu říkají Ales stenar (Alesovy kameny) a pyšně a právem jej nazývají švédským Stonehenge. Jedná se 59 různě vysokých dolmenů (jejich výška se pohybuje mezi 8 až 20 metry a každý váží kolem 1800 kilogramů), které už přes dva tisíce let shlížejí z vysokého útesu do vod Baltského moře. Podle lidové tradice je uprostřed megalitického pole v podobě lodi pohřben legendární král Ale. Současná věda ovšem pohlíží na Ales stenar trochu sofistikovaněji. Někteří z archeologů jsou přesvědčeni, že se jedná skutečně o pohřebiště, ale hrobů je tu v okolí mnohem víc než jeden. Ostatně zrovna nedávno tu bylo objeveno místo posledního odpočinku jakéhosi významného náčelníka nebo bojovníka, staré téměř 5500 let. Pravdu mají ale možná i ti, kteří jsou přesvědčeni, že Ales stenar nebylo ani tak pohřebiště, ale jednalo se spíše o obdobu mnohem známější pravěké památky, která se nachází v britském Wiltshireu. Podobně jako Stonehenge mohl být trochu skromnější kamenný útvar jakousi pravěkou observatoří, kterou dávní Skandinávci používali k určování důležitých astronomických dat, a která hrála významnou úlohu při jejich náboženských svátcích. Ostatně některá provedená měření potvrzují, že Ales stenar byl orientován podle dráhy Slunce během letního i zimního slunovratu, a že mohl být používán celoročně jako jednoduchý, ale funkční kalendář.