Na Zemi se rodí nový oceán

Na naší planetě dochází k ojedinělému přírodnímu jevu – vzniku nového oceánu. Seismologové z celého světa jsou přesvědčeni, že v budoucnu bude jedna z nejsušších oblastí Etiopie zaplavena mořem. Družicové snímky zjistily, že už v roce 2005 se při zemětřesení v Etiopii vytvořila trhlina, zvaná Dabbahu fissure, široká 8 m a dlouhá 56 km. Způsobil ji zlom africké a arabské tektonické desky, který se postupně zvětšuje a v budoucnu se zaplní vodou. „Zlom kopíruje proces, ke kterému dochází na dně oceánu,“ říká seismolog James Hammond z univerzity v Bristolu. „Jde jednoznačně o důkaz, že v budoucnu se na tomto místě vytvoří moře. A v pozdějším období tu vznikne nový oceán, který bude spojen s Adenským zálivem a Rudým mořem.“ Z lidského pohledu dojde k této mimořádné události za dlouho – za milión let. Ale z hlediska pohybu kontinentů je to cobydup. Zdroj: kp.ru