Pod Havají byla zjištěna obří anomálie

Vědci se domnívají, že vulkanické Havajské ostrovy existují zásluhou vzestupného proudu žhoucí horniny, jenž vyvěrá ze samotného zemského jádra. Z analýz informací o zemětřeseních za posledních 20 let ale vyplynul i další zajímavý fakt: pod mořským dnem existuje obří masa rozžhaveného kamene, která na šířku měří asi 1300 km. Nicméně tato hmota vůbec nevyvěrá ze zemského jádra na povrch a navíc leží ve vzdálenosti stovek kilometrů západně od souostroví. A například pod Velkým ostrovem, který je nejmladší a tradičně se o něm soudilo, že leží na předpokládaném magmatickém výběžku, není nic.

Co drží Havaj nad vodou?

„Navzdory všem těmto údajům se domníváme, že by se pod tímto ostrovem mohl nacházet alespoň úzký magmatický výběžek,“ upozornil spoluautor výzkumu profesor Robert van der Hilst z Massachussettského technologického institutu.  Vulkán se tvoří tam, kde se silná vrstva pláště naší planety setkává s roztaveným vnějším jádrem, a to v hloubce kolem 2900 km. Vnější jádro ohřívá spodní vrstvu hornin a ty se poté zvedají k zemské kůře. Ve vzdálenosti několika kilometrů od kůry prochází hornina dekompresí, v jejímž důsledku dochází k vyvržení lávy. Seismická tomografie je schopna odhalit podobné „horké body“ podle vln, které se po planetě šíří po zemětřeseních. Havajské ostrovy jsou pokryté hustou sítí seismických přístrojů, a tak se podařilo získat přesné údaje o existenci obří anomálie v hloubce 660 km. Jedná se o útvar diskovitého tvaru, který je ve srovnání s okolními horninami žhavější asi o 300 až 400 stupňů Celsia. Tento útvar je od Velkého ostrova vzdálen 600 až 1600 km. Vědci se domnívají, že magma přímo z jádra proniká na hranici mezi svrchním a spodním pláštěm. Poté se dere klikatou cestou k zemské kůře pod souostrovím a následně se zvedá, čímž vlastně „drží Havajské ostrovy nad vodou“.

Publikováno: 29. 05. 2011

Kategorie: Zajímavosti | Planeta Země

Autor: josefina.hahnova

Tagy: anomálie | Havaj | láva | magma | objev | vulkán | zemské jádro