Poznání přírody – práce na pěkných pár století

Kdybychom sepsali jména všech živočichů a rostlin obývajících a „zazeleňujících“ planetu Zemi, vydalo by to na „telefonní seznam“, který by měl stovky svazků. Na našem kontinentu jich totiž žije více než 8,7 milionu. Přes 70 % tvoří suchozemští tvorové a rostliny, zbytek obývá sladká i slaná vodstva. Jejich systematickou katalogizací se zabývají přírodovědci už dvě a půl století, ale zatím se jim podařilo podrobně objevit a popsat jen 1,2 milionu. Lidstvu stále chybí objevit 86 % suchozemských druhů a dokonce 91 % druhů vodních. Vědci odhadují, že nám ještě zbývá poznat kolem 7,7 milionů druhů zvířat, 298 tisíc druhů rostlin, 611 tisíc druhů hub a plísní a přes 60 tisíc jednobuněčných organismů a řas. To všechno nám zabere ještě pár století, podle některých odhadů to bude trvat dobrých 1200 let. A některé druhy už bohužel neobjevíme nikdy. Jedná se o ty, které v minulosti, často poměrně nedávné, nenávratně zmizely z povrchu zemského, velmi často kvůli tomu, že jim člověk svou činností zničil jejich přirozené životní prostředí.