Souvisí záhadné zvuky se zrychlenou rotací zemského jádra?

Zvuk podobný hřmění nebo přesunu těžké techniky se zničehonic ozývá po celém světě. Podle nové hypotézy může souviset se změnami v proudění tekutého vnějšího jádra Země - k této anomálii dochází v důsledku poruch na rozhraní mezi zemským pláštěm a vnějším jádrem. Vibrace v hlubinách naší planety pronikají jednotlivými vrstvami, a protože obloha v tomto případě funguje jako rezonanční deska, záhadný zvuk se rozléhá na mnoha místech naší planety. Zrychlená rotace zemského jádra vede k oslabení geomagnetického pole a podle nejkatastrofičtějších scénářů může skončit i přepólováním. Podle některých názorů bychom zvuk měli brát jako včasné varování před rozsáhlými změnami, ke kterým dochází někde hluboko pod námi. Zdroj: paranormal-news.ru