Superkontinent budoucnosti se vytvoří na severním pólu

Za 50 miliónů až 200 miliónů let vytvoří současné kontinenty v oblasti severního pólu jedinou pevninu. K tomuto závěru dospěl tým Rosse Mitchella z Yaleovy univerzity poté, co vytvořil nový model pohybu kontinentů. Poslední superkontinent tohoto typu – Pangea - vznikl asi před 260 milióny let. Ležela na rovníku se středem v oblasti současné západní Afriky. Mitchellův tým analyzoval magnetismus starých hornin (v roztavených horninách jsou atomy železa uspořádány ve směru magnetického pole), aby zjistil, na jakých místech planety se během svého dlouhého života ocitly, a znovu měřil rychlost, jakou se světadíly pohybují po polotekutém zemském plášti. Dospěl k závěru, že „srdce“ příštího superkontinentu, který pojmenoval Amasie (Amerika + Eurasie), se bude nacházet přibližně 90 ° na sever od centra někdejší Pangey, tedy v dnešní Arktidě. Podle jeho hypotézy se nejdřív spojí obě Ameriky a během tohoto procesu zanikne Karibské moře. Americký supersvětadíl se pak bude pohybovat severním směrem a srazí se s Eurasií, čímž zmizí i Severní ledový oceán. K této superpevnině se někde v místech současné Indie přimkne i Austrálie. Osud Antarktidy není jasný. Mitchell tvrdí, že jde o zákonitý proces. Podle jeho modelu se Pangea vytvořila asi 88 ° stupňů od předchozího superkontinentu Rodinie (existovala asi před miliardou let) a ta zase 87 ° od ještě staršího superkontinentu Nuny (před 1,8 mld. až 1,5 mld. let). Zdroj: science.compulenta.ru

Publikováno: 10. 02. 2012

Kategorie: Planeta Země

Autor: josefina.hahnova

Tagy: Amasie | featured | Nuna | Pangea | Rodinie | severní pól | spotlight | superkontinent