Achnaton

Byl Tutanchamon synem Nefertiti?

Tutanchamon a Nefertiti - snad dvě nejznámější postavy starověkých egyptských dějin. Jaký byl ale jejich vzájemný příbuzenský vztah? Na tuto otázku už dlouho hledá věda odpověď. Poslední výzkumy DNA slibují překvapivé rozuzlení této malé historické záhady. Francouzský archeolog Marc Gabolde je přesvědčen, že...

Tutanchamon je možná potomkem mimozemské bytosti

Starověký egyptský panovník Achnaton (vládl přibližně v letech 1359 – 1342 nebo 1352 – 1336 př. n. l.), který byl otcem Tutanchamona, mohl být podle jedné kuriózní hypotézy mimozemského původu. Svědčí o tom jeho sochy, které se dochovaly. Zobrazují ho se štíhlým, protáhlým obličejem, špičatou bradou a tlustými...