bájná Atlantida

Atlantida konečně objevena?

Ze všech ztracených kontinentů je Atlantida tím nejznámějším. Od antiky ji hledají další a další generace nadšenců, kteří věří v její existenci, ačkoliv ji ještě nikdo stoprocentně neprokázal. Podle starořeckého filozofa Platóna ležela tato nesmírně vyspělá říše za Héraklovými sloupy (tak se v antických...