conquistadoři

Kde hledat bájné El Dorado?

Už celé půltisíciletí hledá lidstvo El Dorado, město vystavěné ze zlata a oplývající takovým bohatstvím, že by se s jeho pomocí dokázala postavit na nohy nejedna skomírající ekonomika. Všichni hledači se ale musí konečně spokojit s tím, že El Dorado nejspíš nebylo ani město ani říše, ale člověk. Za jeho...

Krvavé aztécké rituály - vyrvaná srdce jako oběť bohům

Lidské oběti patřily k nezbytným rituálům v mnoha pohanských náboženstvích. Jedněmi z největších krvežíznivců byli Aztékové, nad jejichž krutostí žasli i Španělé, kteří v 1. polovině 16. století dobyli Mexiko. A že metody jejich conquistadorských výprav bychom humánními nenazvali ani omylem. V případě Aztéků...