desátý rok

Děti dobře rozumějí „psí řeči“ – tedy štěkání

Zní to docela kuriózně, ale už od nejranějšího věku máme vrozenou schopnost rozumět psímu štěkotu. Zjistili to maďarští vědci z univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti. Podle výzkumu je tato schopnost nejrozvinutější kolem desátého roku věku. Vědci zaznamenali nejrůznější druhy štěkotu – například...