doba halštatská

Heuneburg - vzpomínka na pravěké snoby

Snobové žili od pradávna. Potvrzuje to například příběh německého Heuneburgu. Toto pravěké hradiště nacházející se v Badensku-Würtenbersku je docela hezkým příkladem toho, že lidská hloupost je stará jako lidstvo samo. Stavba ze 6. století př.n.l. je dílem neznámého velmože z doby halštatské, tedy z úsvitu...