Ezechiel

Francie čelila v 17. století invazi UFO

„Stalo se pak třicátého léta, čtvrtého měsíce, dne pátého, když jsem byl mezi zajatými u řeky Chebar, že otevřína byla nebesa, a viděl jsem vidění Boží,“ tak začíná první kapitola Ezechielova starozákonního proroctví. A pokračuje... „I viděl jsem a aj vítr tuhý přicházel od půlnoci, a oblak velký, a oheň...