Manuskript MS 408

Napsal Voynichův rukopis Leonardo?

Tajemství záhadného rukopisu je rozluštěno. Tvrdí to alespoň francouzský spisovatel Thierry Maugenest, který při psaní svého románu „Manuskript MS 408“ tento starobylý foliant podrobně zkoumal. Kniha o rozměrech 22,5 x 16 cm měla patrně 272 stran v 17 arších, dochovalo se jich ale jen 240. Je napsána na pergamenu husím...