„Kokainový král“ Adolf Hitler

Nacistický vůdce Adolf Hitler byl paranoik, který se dopoval kokainem. Svědčí o tom nedávno objevené lékařské zprávy z roku 1942. Führer trpěl prudkými změnami nálad – od depresí po euforii, v níž se považoval za Mesiáše a symbol křížového tažení proti světovému zlu. Sám sebe vnímal za „vtělení dobra“.

Read More