optické obrazy

Optický klam, nebo živé obrazy?

Z historie i ze současnosti jsou známá svědectví lidí, kteří ve volné krajině zničehonic spatřili přízračná panoramata dávných událostí, nejčastěji válečnou vřavu. Co je podstatou tohoto zvláštního jevu? Třiadvacátého října 1642 došlo u anglického Edgehill k bitvě mezi roajalisty a domobranou. Na obou stranách...