oživlé mrtvoly

Jak vytvořit zombie

Oživlé mrtvoly, které vstanou z hrobů, aby uspokojily svou touhu po krvi pojídáním čerstvého lidského masa nebo mozku… Tato děsivá monstra si oblíbili především tvůrci hororových filmů.  O úplně zotročených „neživých – nemrtvých“ osobách, slepě vykonávajících příkazy jiného člověka, který je ovládá,...