povodně

Velkou Moravu zlikvidovaly klimatické změny

Řeka Morava je nejen 354 kilometrů dlouhým tokem, z čehož téměř 270 kilometrů protéká naší republikou, tedy přesněji její stejnojmennou částí. Tento říční tok ovlivnil dějiny nejen našich národů. Od pravěku vedly podél Moravy schůdné cesty, kterých využívali obyvatelé »Praevropy« ke svému putování ze severu...