pozemský život

Není vyloučeno, že Země je opravdu středem vesmíru

Velmi zajímavou diskusi vedou současní kosmologové. Vyvolaly ji nové vědecké poznatky, které mohou prokázat, že heliocentrická teorie je nesprávná. Znamenalo by to, že veškeré dosavadní znalosti o vesmíru jsou mylné a že Země je dokonce jeho středem – a proto existence pozemského života není náhodná. Podívejte se na...