Čertova brázda aneb Pravěká „dvouproudovka

Dálnice bývá považována za jeden z výdobytků i nešvarů moderní civilizace. Její existence by ale rozhodně nepřekvapila naše pravěké předky, protože i oni měli svou vlastní „autostrádu“. Bohužel nevíme, jak jí říkali, ale my ji dnes známe jako Čertovu brázdu.

Read More