Šan-si

14 zajímavostí o zemětřesení

Země se pořád třese – většinou o tom nevíme, někdy jsou ale následky zničující. K zemětřesením dochází kvůli pohybům v zemské kůře a posunům tektonických desek. Větší zemětřesení se proto obvykle vyskytují v těch oblastech světa, kterými významné zlomy procházejí (západní pobřeží Ameriky, východní...