skleníkové plyny

Skleníkové plyny produkovali už staří Římané

Skleníkový efekt je považován za smutný výdobytek naší moderní doby. Jenže na jeho vzniku se podílely už dávné generace, a to v časech, o kterých si obvykle myslíme, že o nějakém znečištění životního prostředí nemohla být vůbec řeč. Ovzduší dostávalo pořádně zabrat už na přelomu letopočtu. Tehdy, v období...

Klimatické změny způsobí další extrémy počasí

Změny klimatu nás pravděpodobněji zasáhnou ještě víc, než se mnozí odborníci domnívali. Vyplývá to alespoň z nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Více katastrof, živelných pohrom a dalších výkyvů počasí nás čeká v následujících letech. Změny klimatu pocítíme všichni. Zimy budou...