vznik života

Pozemský život se zřejmě zrodil na Marsu

Ve srovnání se Zemí měl Mars mnohem vhodnější podmínky vznik života. Vědci, kteří modelovali klima pravěké Země, zjistili, že naše planeta byla čistě „vodní svět“. „Jenže molekuly, jež jsou nositelkami genetické informace (RNA), jsou v ryze vodním prostředí chemicky nestabilní a jako takové nejsou schopné...