Tajemství kmene Dogonů

Na naší planetě je pár bílých míst, která stále čekají na objasnění.  Patří k nim i relativně malá populace Dogonů, která žije na území afrického státu Mali. Záhadný kmen je v centru pozornosti nejen etnografů z celého světa, ale také astronomů a ufologů. A čím jsou Dogonové tak zajímaví? Dogonské rituální obřady a měření času nejsou spojeny se Sluncem a Měsícem jako u ostatních národů, ale s dvojhvězdou Sirius.  Objektem jejich zájmu není přitom hlavní hvězda, nýbrž její průvodce Sirius B, který kolem ní oběhne vždy jednou za necelých 50 let. Sirius B je ale pozorovatelný pouze teleskopy, jimiž tento primitivní (z našeho hlediska) národ pochopitelně nedisponuje. Jak se o něm mohli dozvědět? O existenci Siria B uvažovala západní astronomie teoreticky od roku 1862, definitivně byla potvrzena až v roce 1970. Jenže součástí dogonské kultury je už celá staletí. A není to jen dvojhvězda Sirius, i když Dogonové tvrdí, že ve skutečnosti jde o trojhvězdu. (O této možnosti spekuluje i moderní věda, ale zatím se tuto hypotézu nepodařilo potvrdit). Záhadou pro moderní badatele je i to, odkud Dogonové vědí o Saturnových prstencích a o čtyřech Jupiterových měsících. Podle některých vědců všechny tyto informace získali od jiné civilizace. A bylo to asi jen stěží od starých Egypťanů, jejichž astronomie byla sice vyspělá, ale v době výbuchu Siria B (ve druhé polovině 2. století n. l.) už prakticky neexistovala. Proto se objevují i spekulace, že Dogonové byli v kontaktu s mimozemskou civilizací. V tom případě je ale záhadou, proč by je mimozemšťané informovali jen o čtyřech Jupiterových měsících. Co když jsou Dogonové ve skutečnosti potomky již zaniklé, ale na svou dobu vyspělé pozemské civilizace, která disponovala rozsáhlými astronomickými znalostmi? Zdroj: tainy.net