Z východní Afriky se stane oceán

Podle geologů jsou vyhlídky do budoucna zajímavé. Východní Afrika zmizí ze zemského povrchu a mezi Afrikou a Asií vznikne na místě dnešního Rudého moře nový oceán. V příštích deseti milionech let se také Afrika opět spojí s Evropou -  Středozemní moře zanikne a na jeho území se zformuje nové horské pásmo. Tektonické desky, které tvoří zemskou kůru, se totiž neustále pohybují: zvedají se a opět klesají, plují směrem k sobě či se od sebe vzdalují.  V místech, kde se setkávají oceánské zemské desky s deskami kontinentálními, dochází ke zlomům. Kvůli nim pak masa zemské kůry klesá zpět do nižších vrstev. Zlom mezi africkou a asijskou zemskou deskou se ročně rozšiřuje až o jeden centimetr. Východní Afriku tak dříve či později, ale z geologického hlediska poměrně brzy, zalijí vody sousedního Rudého moře a Adenského zálivu. Geologové se zaměřili na údolí Afar na severu Etiopie. Zemská kůra je tady tak tenká, že větší část území leží pod úrovní moře. V oblasti také dochází k četným zemětřesením a výronům magmatu, aktivní je i místní sopka Erta Ale, která má na svém vrcholu obvykle jedno, někdy i dvě aktivní lávová jezera. Vědci analyzovali údaje z roku 1970 a srovnali je s posledními daty. Jejich výzkum potvrdil, že k častým výronům magmatu dochází kvůli napětí v zemské desce. Ta se ve velmi krátké době výrazně ztenčila. Kdyby šlo o postupný proces, výrony magmatu by byly mnohem slabší a nedocházelo by k nim tak často. Zdroj: Tainy.net