Země bude v roce 2050 k nepoznání

Jak budeme žít za necelých 40 let? Podle některých teorií nás čeká velké stěhování národů, nedostatek přírodních surovin a díky rozrůstající populaci může stoupnout spotřeba vody až o 55 procent. V současnosti přibývá nejvíc obyvatel v nejchudších oblastech planety, v Africe a na jihu Asie. Podle předpovědí OSN přesáhne v r. 2050 počet obyvatelstva na Zemi devět miliard. Pokud k tomu dojde, vznikne pro lidstvo problém: a to nedostatek přírodních surovin. Vzhledem k intenzivní spotřebě existujících zdrojů nebude už možné zajistit jejich obnovitelné využívání. Lidé se proto budou do bohatších oblastí stěhovat ve velkém. Organizace IOM odhaduje, že nyní je ve světě 214 milionů migrantů. Pokud bude migrace růst podobným tempem jako v posledních dvaceti letech, dosáhne v roce 2050 jejich počet zhruba 450 milionů. Poslední výzkumy prokazují, že přírodní zdroje jsou vzájemně propojenější, než by se mohlo zdát. Například k produkci 500 g masa je dnes třeba vypěstovat 3,5 kg obilí, což je z dlouhodobého hlediska neudržitelné. A to není všechno. Už v r. 2030 pocítí Země nedostatek vodních zdrojů. To bude také jedním z hlavních důvodů migrace obyvatelstva. Lidé ze suchých oblastí se budou stěhovat za vodou. S tímto problémem se ostatně některé regiony potýkají už dnes. Ale už v příštích 15 letech by měla globální spotřeba vody stoupnout o 55 procent! Další problém se také týká demografie. Ve vyspělých zemích populace stárne a porodnost se neustále snižuje. Evropa je už nyní nejstarším regionem a počet osob starších 65 let by zde měl v r. 2050 dosáhnout v průměru 27,6 % (v r. 2000 to bylo 13,9 %, v r. 2015 to bude 16,4 %). Například Česká republika bude už v letech 2015 – 2030 s téměř 33 % osob ve věku nad 65 let zaujímat v Evropě šestou pozici! Další zajímavá čísla: podle prognóz se v r. 2050 populace v USA zvýší na 438 milionů lidí, zatímco v Rusku klesne na 110 milionů lidí