Zničil Austrálii obří meteorit, nebo invaze z kosmu?

Začalo to před více než 20 lety, když profesor univerzity v australském Wollongongu Edward Bryant učinil na jihovýchodním pobřeží Austrálie neuvěřitelný objev. Na vysokých útesech, daleko nad hranicí příboje, objevil neobvyklou směsici povalujících se kamenů, které neodpovídaly okolnímu geologickému podloží. Další průzkumy odhalily pozůstatky jakéhosi obrovského vodního přívalu v místech stovky metrů vzdálených od mořského pobřeží. [pullquote_right]Teprve před několika lety byl jižně od Nového Zélandu objeven pod hladinou Tichého oceánu kráter o průměru 21 kilometrů, který vznikl podle všeho po dopadu obřího tělesa, komety nebo asteroidu, o průměru téměř jeden kilometr.[/pullquote_right] Bryant a jeho stoupenci měli záhy jasno. Obří tsunami způsobil nějaký nepředstavitelný pustošivý zásah z vesmíru. Teprve před několika lety byl jižně od Nového Zélandu objeven pod hladinou Tichého oceánu kráter o průměru 21 kilometrů, který vznikl podle všeho po dopadu obřího tělesa, komety nebo asteroidu, o průměru téměř jeden kilometr. Další výzkumy ukázaly, že k této katastrofě mohlo dojít někdy kolem roku 1500, tedy v době, kdy ve zdejších končinách žili jenom domorodí obyvatelé. Proto pochopitelně chybí písemné dokumenty, které by popisovaly průběh katastrofy.

Vlády se ujalo ohňové božstvo

Ke slovu tu ale přicházejí domorodé pověsti, které se předávaly z generace na generaci. V nich se zcela jasně hovoří o dni, kdy se „nebe pozvedlo a pak puklo, padaly hvězdy a přes zem se hnaly obrovské záplavy“. Zajímavé je jistě to, že prakticky stejnými slovy popisují katastrofu báje australských Aboriginců stejně jako novozélandských Maorů. V lidové paměti zůstaly zachovány i důsledky katastrofické události: pobřeží se vylidnilo, protože veškeré člověčenstvo spláchla voda a jen pár šťastných přežilo a schovalo se ve vnitrozemí kontinentu i ostrovů. Dále pak domorodci hovoří o sestupu „ohňového božstva“, které ovládlo na nějakou dobu celé zničené území. Co když se tedy nejednalo o pád meteoritu, ale o nějaký cílený útok z vesmíru, který měl připravit půdu pro ovládnutí určitého území? To už se ovšem ocitáme na poli čistých spekulací, třebaže tato teorie má dostatek zastánců. Co je ale jisté, že existují svědectví starých čínských letopisů o tom, že v roce 1490 dopadl na Čínu obrovský meteorit a následné rozběsněné přírodní živly zabily v provincii Šansi více než deset tisíc lidí. Jistě není náhoda, že k této události došlo přibližně ve stejnou dobu, kdy se nejspíš odehrála také australská katastrofa. A východní kroniky hovoří i o tom, že podobné úkazy byly na přelomu 15. a 16. století v Tichomoří poměrně časté. Jako by tu opravdu existoval něčí záměr...