Fukušima 1

Příroda se na nás zlobí. Má k tomu dobrý důvod

Snažíme se ovládnout přírodu, ale ta se zkrotit nedá. Rozbili jsme atom, postavili jaderné elektrárny, zkonstruovali bomby a byli jsme přesvědčeni o své neporazitelnosti. Tvrdili jsme, že velká voda může nyní zasáhnout pouze tam, kde na ni lidé nejsou připraveni – nemají přehradní nádrže, které ji zadrží. Příroda...

„Meltdown“ v elektrárně Fukušima-1

Termínem „meltdown“ se označuje tavení aktivní zóny reaktoru. Za dobu existence jaderných elektráren k tomu došlo zatím dvakrát – v černobylské elektrárně v roce 1986 a v americké Three Mile Island v roce 1979. Teď tu máme třetí případ. Japonci přiznali, že v havarovaném reaktoru číslo 1 dochází k tavení...