Haiti

Jak vytvořit zombie

Oživlé mrtvoly, které vstanou z hrobů, aby uspokojily svou touhu po krvi pojídáním čerstvého lidského masa nebo mozku… Tato děsivá monstra si oblíbili především tvůrci hororových filmů.  O úplně zotročených „neživých – nemrtvých“ osobách, slepě vykonávajících příkazy jiného člověka, který je ovládá,...

14 zajímavostí o zemětřesení

Země se pořád třese – většinou o tom nevíme, někdy jsou ale následky zničující. K zemětřesením dochází kvůli pohybům v zemské kůře a posunům tektonických desek. Větší zemětřesení se proto obvykle vyskytují v těch oblastech světa, kterými významné zlomy procházejí (západní pobřeží Ameriky, východní...