optické klamy

Optické klamy, které vás dostanou

Podívejte se chvilku na obrázek. Před očima se vám začne točit matoucí optický klam. A váš mozek uvěří tomu, že vidíte spirálu, i když jde o čtyři samostatné kruhy. Na druhém obrázku jsou malé čtverečky poskládané vedle sebe na kruhu. Každý kruh tvoří úhel, který obraz zkresluje, a tak máme opět dojem...

Optický klam, nebo živé obrazy?

Z historie i ze současnosti jsou známá svědectví lidí, kteří ve volné krajině zničehonic spatřili přízračná panoramata dávných událostí, nejčastěji válečnou vřavu. Co je podstatou tohoto zvláštního jevu? Třiadvacátého října 1642 došlo u anglického Edgehill k bitvě mezi roajalisty a domobranou. Na obou stranách...